หน้าแรก เข้าระบบ หัวข้อข่าว ถาม-ตอบ ดาวน์โหลด เว็บบอร์ด แผนผังเว็บไซต์
      ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส บริเวณศูนย์ราชการ เลขที่ 231 หมู่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร. 073-532128 ถึง 31
 
 หน้าแรก
 ประวัติหน่วยงาน
 วิสัยทัศน์กระทรวง/กรม
 วิสัยทัศน์หน่วยงาน/พันธกิจ
 ภารกิจ
 โครงสร้างหน่วยงาน
 บุคลากร
 แผนที่ตั้ง
 แผนผลการดำเนินงาน
 ปฏิทินกิจกรรม
 สถานที่ติดต่อ
 คำถามที่ถามบ่อย
 แนะนำเว็บและบอกต่อ
 แผนผังเว็บไซด์
 คำอธิบายใช้งานเว็บไซต์
 
 
 ข่าวภูมิภาคออนไลน์
 ข่าวสารตามมาตรา 7
 ข่าวสารตามมาตรา 9
 รวมข่าวสอบราคาซื้อ/จ้าง
 สรุปรายงานผลการซื้อ/จ้าง
 ขั้นตอนและการให้บริการ
 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 จรรยาข้าราชการกรมพัฒน์
 ตัวอย่างการลงโทษทางวินัย
 กรณีตามประมวลจริยธรรม
 เผยแพร่ข้อมูล (ป.ป.ท.)
 ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น
 KM ศพจ.นราธิวาส
 การกู้เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
 ค้นหาหลักสูตร
 รับสมัครฝึกอบรม
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พ.ร.บ.
 ติดต่อ - สอบถาม
 เว็บบอร์ด กรมพัฒน์

@ เชื่อมโยงภายนอก

 เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
 เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยงานกรมพัฒน์ส่วนกลาง
 สถาบันฯ/ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ
 หน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส
 
 
 รายงานคำรับรอง ปี 2551
 สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2551
 PMQA ศพจ.นราธิวาส
 รายงานฝึกช่างประกอบท่อ
 คู่มือจัดหาโดยการสอบราคา
 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
 
 
 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
 ใบสมัครทดสอบฝีมือแรงงาน
 

@โครงการสร้างงานและ
จ้างงานเร่งด่วน

 แบบรายงานการฝึก/ปฏิบัติงาน
 
 
หมายเลข IP ของคุณ 54.82.35.245


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : ixowylom
สมาชิกทั้งหมด : 605

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 19
บุคคลทั่วไป : 19
สมาชิก : 0

 
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
2505510
คน ตั้งแต่ 4 มกราคม 2551
 
หน้ารวมดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พ.ร.บ.ส่งเสริม 2545 คู่มือฝึกอบรม ใบสมัคร

                          รายละเอียดสิทธิประโยชน์และแบบฟอร์มต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการฝึกอาชีพ 2545
 

1    กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

    ดาวน์โหลดทั้งชุด 1.1 - 1.23

1.1

  ขั้นตอนการดำเนินการเงินสมทบกองทุน

 อ่าน

ดาวน์โหลด

1.2

  คำแนะนำการกรอกแบบฟอร์ม สท1,2-2,4

 อ่าน

ดาวน์โหลด

1.3

  คำแนะนำการกรอกแบบฟอร์ม สท1,2-2,4

 อ่าน

ดาวน์โหลด

1.4

  คำอธิบายเงินสมทบสำหรับผู้ประกอบกิจการ

 อ่าน

ดาวน์โหลด

1.5

  ตัวอย่างแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ สท.1

 อ่าน

ดาวน์โหลด

1.6

  ตัวอย่างแบบแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้าง สท.4

 อ่าน

ดาวน์โหลด

1.7

  ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

 อ่าน

ดาวน์โหลด

1.8

  ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินเงินสมทบกองทุน

 อ่าน

ดาวน์โหลด

1.9

  แบบขึ้นทะเบียน สท1

 อ่าน

ดาวน์โหลด

1.10

  แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ สท1

 อ่าน

ดาวน์โหลด

1.11

  แบบแจ้งเปลี่ยนข้อมูลผู้ประกอบกิจการ สท8

 อ่าน

ดาวน์โหลด

1.12

  แบบฟอร์ม สท2

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

1.13

  แบบฟอร์มแจ้งบัญชีรายชื่อผู้รับการฝึก สท2-2

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

1.14

  แบบฟอร์มแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้าง สท.4

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

1.15

  แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม สท2-1

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

1.16

  แบบฟอร์มประเมินเงินสมทบกองทุน สท.2

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

1.17

  แบบฟอร์มเงินประเมินสมทบและแจ้งบัญชีรายชื่อ สท.4

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

1.18

  ปฏิทินการปฏิบัติงานสำหรับผู้ประกอบกิจการ

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

1.19

  ผังขั้นตอนการประเมินเงินสมทบกองทุนpdf

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

1.20

  แผนการปฏิบัติงานผู้ประกอบกิจการ

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

1.21

  แผนภูมิการประเมินเงินสมทบกองทุน

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

1.22

  สาระบัญเรื่องกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน(หัวข้อย่อย)

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

1.23

  หนังสือมอบอำนาจกองทุน

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

 2
2     การขอรับรองสิทธิประโยชน์

    ดาวน์โหลดทั้งชุด 2.1 - 2.9

2.1

  แบบฟอร์มคำขอรับรองหลักสูตร แบบ ฝย-ฝป 1

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

2.2

  แบบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ฝย-ฝป2-1

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

2.3

  ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึก288

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

2.4

  มอบอำนาจรวมสิทธิประโยชน์กองทุน

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

2.5

  รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายฝึกยกนอก แบบฝยฝป2-2

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

2.6

  วัตถุประสงค์ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

2.7

  อธิบายคำขอการฝึกยกระดับกรณีฝึกเอง

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

2.8

  อธิบายคำขอการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานกรณีส่งไปฝึก

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

2.9

  เอกสารประกอบการขอใช้สิทธิประโยชน์(เฉพาะการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน)

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

 3
3     ทดสอบมาตรฐาน

    ดาวน์โหลดทั้งชุด 3.1 - 3.26

3.1

  การขออนุญาตตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.2

  การตั้งศูนย์และการออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.3

  การบริการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.4

  การบริการทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.5

  การบริการทดสอบมาตรฐานแรงงานในงานสร้างเศรษฐกิจไทย

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.6   การรับรองมาตรฐานและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของสถานประกอบการ

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.7

  การส่งเสริมภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.8

  การสมัครเข้ารับการทดสอบ

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.9

  การออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.10

  ช่างกลึง

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.11

  ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.12

  ช่างชำนาญงานสาขาช่างกลโรงงาน

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.13

  ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.14

  ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.15

  ช่างซ่อมรถยนต์

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.16

  ช่างปรับ

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.17

  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.18

  ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.19

  ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.20

  ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.21

  ใบสมัครทดสอบฝีมือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.22

  ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.23

  พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่น

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.24

  มาตรฐานความเป็นมา

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.25

  มาตรฐานฝีมือแรงงานเฉพาะ

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

3.26

  สาขาที่เปิดให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

 4
4     รวมกฎหมาย

    ดาวน์โหลดทั้งชุด 4.1 - 4.17

4.1

  skill_Development_Promotion_Act_2545

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

4.2

  ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องอัตราเงินสมทบ

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

4.3

  ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดประเภท จำนวนลูกจ้าง

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

4.4

  ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานคำนวณเงินสมทบ

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

4.5

  ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

4.6

  ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องสาขาอาชีพที่จะส่งเสริม

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

4.7

  ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์คุ้มครองผู้รับการฝึก

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

4.8

  ประกาศคณะกรรมการเรื่องการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียม

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

4.9

  ประกาศคณะกรรมการเรื่องการให้ความเห็นชอบหลักสูตรยกระดับ

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

4.10

  ประกาศคณะกรรมการเรื่องการอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐาน

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

4.11

  ประกาศคณะกรรมการเรื่องกำหนดรายการตามสัญญาการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

4.12

  ประกาศคณะกรรมการเรื่องคุณสมบัติครูฝึกเตรียมเข้าทำงาน

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

4.13

  ประกาศคณะกรรมการเรื่องคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

4.14

  ประกาศคณะกรรมการเรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

4.15

  พระราชบัญญัติส่งเสริมตัวบท

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

4.16

  ระเบียบกระทรวงแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งตัวแทนลูกจ้างนายจ้าง

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

4.17

  ระเบียบกระทรวงแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้แทนนายจ้างลูกจ้าง

 อ่าน

 ดาวน์โหลด

       
                                  5  คู่มือการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์    
    5.1

  คู่มือการสร้างเว็บไซด์ด้วย PHP Nuke

    ดาวน์โหลด
    5.2

   คู่มือการใช้โปรแกรม Dreamweaver

    ดาวน์โหลด
       
                                  6  แบบฟอร์มใบสมัคร    
    6.1

  ใบสมัครเข้าฝึกอบรม

    ดาวน์โหลด
    6.2

  ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

    ดาวน์โหลด
       

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-05-17 (22927 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส :  Narathiwat Skill Development Center
231 หมู่ 8   ตำบลลำภู  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส   96000
โทรศัพท์ 0-7353-2128 ถึง 31  โทรสาร  0-7353-2129  :    อีเมล์  naradsd@hotmail.com
Best view: :1024x768 , pixel   : medium size , IE6